22.05.2017 יום שני

קורס ראשון לתכנון והקמה בטיחותית של עגורנים (גלובס)

הקורס, ביוזמה של משרד העבודה והרווחה ואיגוד המהנדסים, מיועד למהנדסים, מנהלי פרויקטים בבינוי וקונסטרוקטורים העוסקים בביסוס עגורנים. הקורס הראשון נפתח ב-5 ביוני 2017 והוא כלול חמישה מפגשים, אחת לשבוע, ארבע-חמש שעות כל אחד. בין הנושאים הנלמדים בקורס: שיקולים בבחירת סוג ומספר עגורנים לאתר, מיקומם וביסוסם של עגורנים, שיקולים בהנדסת קרקע, כשל תשתיות ובסיסים של עגורני צריח, אספקטים בהרכבה ובפירוק עגורנים, סיור שטח באתרי הקמה של עגורנים, מחקר ומיפוי תאונות וגורמי סיכון בעבודת העגורנים ועוד.

לקריאת הכתבה המלאה לחצו כאן.