09.12.2018ראשון

 • המקור לתאונות עגורנים הוא בתחזוקה לקויה ולא בגיל המנופים (גלובס)
 • נכנס לתוקף: קנס של עד 2.5 מיליון ש"ח לקבלן בניין אשר יפר הוראות בטיחות (דה מרקר)
 • שכר מפקחי הבטיחות בענף הבנייה עולה בכ-3,500 שקל בחודש (דה מרקר)
 • קורס ראשון לתכנון והקמה בטיחותית של עגורנים (גלובס)
 • הממשלה: קנסות אישיים לקבלנים ומנכ"לים על עבירות בטיחות (Ynet)
 • המדינה לרשויות: פעלו לשיפור הבטיחות באתרי הבנייה (גלובס)
 • אבזור בטיחות מתקדם – חובה ברכב חדש משנת 2018 (אוטו)
 • 70% מכלי הרכב הכבדים בישראל הצטיידו כבר במערכות בטיחות (Ynet)
 • קורס בשפה הערבית לנאמני בטיחות (דה מרקר)
 • הכללים לשמירה על בנייה בטוחה בתמ"א 38 (Ynet)

כללי

מתי ואיך לדווח?

חובה לדווח גם על תאונות ללא נפגעים ועל כאלו אשר אירעו בדרך לעבודה

פורסם: 31.05.2018 , 11:05

כל פגיעה בעובדים, קבלני-משנה, עוברי אורח או בציבור הנה בעלת משמעות אנושית, ניהולית, תפעולית, כלכלית ותדמיתית. תחום הבטיחות ניכר בריבוי חוקים ותקנות אשר מסדירים תחומי פעילות רבים בהם עוסקת החברה. שני חוקים מרכזיים בתחום הבטיחות הינם:

 • חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954 ותקנותיו
 • פקודת הבטיחות בעבודה נוסח חדש, תש"ל – 1970 ותקנותיה

תנופת הבטיחות תופסת את המדינה כולה ואת תחום הבנייה בפרט, אין אנו יכולים להישאר אדישים למתחולל כאן, בטיחות – כי מחכים לנו בבית. תנופת הבטיחות בחברה תפסה תאוצה ושנת הבטיחות 2017 הסתיימה וכולנו עם הפנים לשנת 2018. נושא הבטיחות השנה – ממשיכים בתנופה ועובדים בטוח.
דיווח תאונה וכמעט ונפגע – שני הגורמים הראשיים שניתן למדוד בבטיחות וליצור בהם שינוי.
תאונת עבודה: אירוע בו עובד נפגע במהלך העבודה בין אם בביצוע העבודה עצמה או בדרך אליה. לדוגמה: בדרך לחדר האוכל העובד מעד ונפל – זוהי תאונת עבודה אך שלא בביצוע עבודה. לעומת זאת, אם בעת עבודות ריתוך ניתז גץ לעינו של העובד – זו כבר תאונה בעת ביצוע עבודה.
אירוע "כמעט שנפגע": התהפכות מלגזה ללא נפגעים, נפילת עצם בעת הנפה וכו' .
החשיבות לדיווח וביצוע בדיקה לאירועים הנ"ל הינה גבוהה והיא עומדת בסדר עדיפות עליון.
למידה ושינוי תהליך העבודה, ביצוע ריענון הדרכות, קידום המודעות לבטיחות באתרי העבודה הם אלו שימנעו את התאונה הבאה.
לכן מנהלים ועובדים יקרים, בכל אירוע שהתרחש אצלכם באתר יש לדווח לממונה הבטיחות בכדי למנוע את התאונה הבאה . יש לוודא שאכן בוצע דיווח לממונה הבטיחות בכל אירוע.

 

 

אנו שמחים להביא בעמוד זה מידע לתועלת הציבור. יחד עם זאת התכנים אינם מהווים עצה, המלצה או עמדת החברה, ועל כל משתמש לבחון את המידע ולשקול איזה שימוש ראוי לעשות בו, רשימה זו אינה ממצה ואינה תחליף לייעוץ משפטי. אין באמור לגרוע מהאמור בתקנון האתר, לרבות בנוגע להגבלת אחריות.