09.12.2018ראשון

 • המקור לתאונות עגורנים הוא בתחזוקה לקויה ולא בגיל המנופים (גלובס)
 • נכנס לתוקף: קנס של עד 2.5 מיליון ש"ח לקבלן בניין אשר יפר הוראות בטיחות (דה מרקר)
 • שכר מפקחי הבטיחות בענף הבנייה עולה בכ-3,500 שקל בחודש (דה מרקר)
 • קורס ראשון לתכנון והקמה בטיחותית של עגורנים (גלובס)
 • הממשלה: קנסות אישיים לקבלנים ומנכ"לים על עבירות בטיחות (Ynet)
 • המדינה לרשויות: פעלו לשיפור הבטיחות באתרי הבנייה (גלובס)
 • אבזור בטיחות מתקדם – חובה ברכב חדש משנת 2018 (אוטו)
 • 70% מכלי הרכב הכבדים בישראל הצטיידו כבר במערכות בטיחות (Ynet)
 • קורס בשפה הערבית לנאמני בטיחות (דה מרקר)
 • הכללים לשמירה על בנייה בטוחה בתמ"א 38 (Ynet)

כללי בטיחות

עובדים בגובה – כך תעשו זאת נכון

מדריך קצר על דרישות החוק לשמירת כללי בטיחות בעבודות גובה

פורסם: 29.03.2017 , 17:03

מטרת מדריך קצר זה היא לתת הסבר פשוט על דרישות החוק בכל הקשור לעבודות גובה ולספק אמצעים לקביעת מדיניות לשמירת כללי בטיחות בעבודות גובה במקומות עבודה בהם נדרשות עבודות שכאלו.

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז 2007 של מדינת ישראל קובעות בין היתר כי עובד לא יועסק בעבודות בגובה אלא אם הוא:

 • מעל גיל 18
 • הודרך כראוי על-ידי מדריך מוסמך ומחזיק באישור הדרכה בתוקף
 • איננו במצב שעלול לסכן את עצמו או את חבריו לעבודה

על המעסיק לספק לעובדיו בין היתר ציוד בטיחות מתאים ותקין לפי תקנות ציוד מיגון אישי. המעסיק ידאג לעיגונים מתאימים ולמערכות בלימה מנפילה לפי הנדרש וכן להימצאותו של אדם נוסף על הקרקע תוך שהוא שומר על קשר עין עם העובד שבגובה בכל העת.

עשו:

 • יש לדאוג שכל משטח עבודה בגובה יהיה מתאים לנשיאת משקל העובד/ים והציוד הנדרש לצורך ביצוע העבודה. מעקות מיגון צריכים להיות יציבים וחזקים מספיק על מנת לבלום נפילה.
 • יש לשאוף לבצע עבודה רבה ככל הניתן בגובה הקרקע ומועטה ככל הניתן בגובה שמעל הקרקע. לדוגמה: הרכבת תבניות ואלמנטים על הקרקע לפני הנפתם לגובה וזאת בניגוד להרכבתם בגובה.
 • יש לנקוט באמצעי זהירות בעת עבודה על או בסמיכות למשטחים שבירים כמו גגות זכוכית או רעפים.
 • יש להקפיד על נקיטה באמצעים מקסימליים בכדי לצמצם את מרחק הנפילה ממשטח העבודה.
 • יש להבטיח גישה נוחה ובטוחה לעובדים על מנת שיוכלו לתפקד בביטחה בגובה וכן להדריכם על דרכי פינוי מהגובה במקרה של צורך בפינוי מיידי.
 • יש להקפיד שכל המעורבים בעבודות בגובה יהיו מסוגלים פיזית ונפשית לביצוע העבודות, כולל מנהלי העבודה, כשכולם מודרכים כראוי.
 • יש לבחור את הציוד המתאים ביותר לביצוע העבודה ולהביא בחשבון את תכיפות השימוש בציוד זה על מנת לבחור ציוד עמיד שיתפקד במצבים הקיצוניים ביותר שניתן לצפות מראש.
 • הטיפוס על גבי סולם ייעשה באופן שבו העובד יוכל להיאחז בשלוש נקודות משען לפחות בכל שלב של הטיפוס.
 • יש לספק מיגון מפני עצמים הנופלים מגובה.
 • יש לוודא שציוד המשמש לעבודות גובה יתוחזק כראוי וכי תחזוקתו תפוקח באופן סדיר.

 

אל תעשו:

 • אסור להעמיס על סולם משקל רב יותר מזה שציין היצרן, בכל מקרה לא יותר מ-150 ק"ג. יש לקחת בחשבון את משקל האדם העובד על סולם וגם את משקל הציוד הנדרש לביצוע.
 • אין לטפס על סולם שגובהו מעל 2 מטרים מעבר לגובה מטר אחד מתחת לקצהו העליון.
 • אסור לעשות שימוש בסולמות פגומים ואם אותרו כאלה יש להרחיקם ולתקנם על פי דרישות התקן.
 • אין להשתמש בסולם אם איננו ניצב על בסיס איתן באופן שווה על זקפיו, באמצעות רפידות גומי, דורבנות מתכת או מעצור נאות אחר בבסיס הסולם.
 • אין להשתמש בסולם אלא אם הוא נשען באופן יציב על סמך יציב או עומד על בסיס יציב לפי הענין, באופן שלא יאפשר תזוזה מקרית של הסולם במהלך העבודה.
 • אין לעבוד על סולם ללא התקן הגבלת מפתח.
 • אסור שיחסר שלב בסולם, ואסור שהשלב יהיה מחובר לזקף רק במסמרים. צריך שיהיו רווחים שווים בין שלבי הסולם, ושהמרחק ביניהם לא יפחת מ-30 ס"מ, ולא יעלה על 35 ס"מ.

הכשרה לעבודות בגובה הינה דרך מצויינת (ומחוייבת בחוק) לסייע לך ולעמיתיך להישאר בטוחים. הדרכה ראויה לעבודות גובה תכלול בין היתר:

 • סקירה נרחבת של סוגי עבודות בניין המחייבות עבודות בגובה וניתוח הסיכונים בכל אחד מסוגי עבודות אלה.
 • סקירת האחריות החוקית והסבר מקיף על תקנות העבודה בגובה.
 • סיכונים בסיסיים וגורמים המשפיעים על הסיכון בעבודות גובה.
 • אמצעי זהירות עיקריים למניעת נפילות אדם ועצמים במהלך ביצוע עבודות בגובה.
 • שימוש נכון בציוד בטיחות בעת עבודה בגובה.
 • שימוש נכון בכלים ובציוד לביצוע העבודה בעת העבודות בגובה.
 • דרכים לבדיקת תקינות ציוד לעבודה בגובה (סולמות ופיגומים).