09.12.2018ראשון

 • המקור לתאונות עגורנים הוא בתחזוקה לקויה ולא בגיל המנופים (גלובס)
 • נכנס לתוקף: קנס של עד 2.5 מיליון ש"ח לקבלן בניין אשר יפר הוראות בטיחות (דה מרקר)
 • שכר מפקחי הבטיחות בענף הבנייה עולה בכ-3,500 שקל בחודש (דה מרקר)
 • קורס ראשון לתכנון והקמה בטיחותית של עגורנים (גלובס)
 • הממשלה: קנסות אישיים לקבלנים ומנכ"לים על עבירות בטיחות (Ynet)
 • המדינה לרשויות: פעלו לשיפור הבטיחות באתרי הבנייה (גלובס)
 • אבזור בטיחות מתקדם – חובה ברכב חדש משנת 2018 (אוטו)
 • 70% מכלי הרכב הכבדים בישראל הצטיידו כבר במערכות בטיחות (Ynet)
 • קורס בשפה הערבית לנאמני בטיחות (דה מרקר)
 • הכללים לשמירה על בנייה בטוחה בתמ"א 38 (Ynet)

כללי בטיחות

עבודה על פיגומים

פורסם: 28.03.2017 , 23:03

כללים לעובדים:

 • חובה לחבוש קסדת מגן בכל עת בשטח אתר הבנייה.
 • יש להצטייד בנעלי עבודה תקניות ברמת בטיחות S3 לפחות, עם סוליה מונעת חלקה.
 • אסור להשתמש בטלפון הסלולרי בעת עבודה על פיגומים.
 • אין לעבוד על פיגומים כאשר הם מכוסים בקרח, מים או בוץ.
 • אין להשתמש בקופסאות, סולמות או בחפצים אחרים בכדי להגיע לגובה עבודה רם מזה של משטח העבודה העליון של הפיגום.
 • אין להעמיס על פיגום למעלה מן המשקל המרבי המותר לפי התכנון והתקנות.
 • אין להשאיר כלי, ציוד או חומרים על הפיגום בסוף המשמרת.
 • יש לטפס על הפיגומים רק באמצעות מדרגות או סולמות המיועדים לכך לפי התכנון.
 • ניתן להעלות כלים וחומרים אל משטח העבודה רק לאחר שהעובד טיפס כבר על הפיגום.
 • חובה לעבוד עם רתמת בטיחות מחוברת לנקודת עיגון תקנית. יש לבדוק תחילה שמערכת בלימת הנפילה תקינה ושהכבל איננו ארוך מדי למקרה של נפילה.
  .

כללים למנהלים:

 • כל הפיגומים צריכים להיות מתוכננים, מורכבים ומפורקים רק על-ידי גורמים מוסמכים.
 • מנהל העבודה חייב לבדוק את פיגומים לפני תחילת כל יום עבודה כדי להבטיח כי הם בטוחים לשימוש. מנהל העבודה אחראי לבדיקת הפיגומים לאחר כל הפסקת עבודה בת שלושה ימים או לאחר הפסקת העבודה במשך יממה או יותר בעקבות גשם או רוח.
 • הפיגומים חייבים להיות מונחים על בסיס מוצק ורציף.
 • עלייה למשטח העבודה שבפיגום תיעשה רק באמצעות מדרגות או סולמות נאותים אשר יותקנו, כך שלא תיגרם פגיעה ליציבות הפיגום בעת השימוש בהם. בבניית סולמות בפיגום עצמאי יש להקפיד למקם את הסולם בממד הצר של הפיגום ובחלקו הפנימי. באופן כזה בעת הטיפוס קטן הסיכון לפגוע ביציבות הפיגום ולהופכו.
 • הפיגומים חייבים להיות ממוקמים במרחק של לפחות 10 מטרים מקווי מתח.
 • אמצעי הגידור השונים במערכת פיגומים כוללים לרוב שלושה מרכיבים: אזן יד, אזן תיכון ולוח רגל. אזן יד הינה יחידת גידור הממוקמת בקצה משטח העבודה על מנת למנוע נפילת אדם בעוד שלוח הרגל מותקן בסמוך אל קצה המשטח למניעת נפילה של ציוד או חומרים.