09.12.2018ראשון

 • המקור לתאונות עגורנים הוא בתחזוקה לקויה ולא בגיל המנופים (גלובס)
 • נכנס לתוקף: קנס של עד 2.5 מיליון ש"ח לקבלן בניין אשר יפר הוראות בטיחות (דה מרקר)
 • שכר מפקחי הבטיחות בענף הבנייה עולה בכ-3,500 שקל בחודש (דה מרקר)
 • קורס ראשון לתכנון והקמה בטיחותית של עגורנים (גלובס)
 • הממשלה: קנסות אישיים לקבלנים ומנכ"לים על עבירות בטיחות (Ynet)
 • המדינה לרשויות: פעלו לשיפור הבטיחות באתרי הבנייה (גלובס)
 • אבזור בטיחות מתקדם – חובה ברכב חדש משנת 2018 (אוטו)
 • 70% מכלי הרכב הכבדים בישראל הצטיידו כבר במערכות בטיחות (Ynet)
 • קורס בשפה הערבית לנאמני בטיחות (דה מרקר)
 • הכללים לשמירה על בנייה בטוחה בתמ"א 38 (Ynet)

כללי בטיחות

מדרגות וסולמות והדרכים להיזהר בהם

פורסם: 28.03.2017 , 14:03

כללים לעובדים:

 • בעת עליה וירידה מסולם תמיד יש לשמור על מגע בשלוש נקודות אחיזה. שתי רגליים ולפחות יד אחת חייבות לגעת תמיד בסולם.
 • סולמות ניידים צריכים להיות ארוכים מספיק כדי להיות ממוקמים בזווית יציבה ולבלוט כמטר מעל משטח העבודה.
 • יש לקשור ולהדק סולמות לנקודות מאובטחות בחלקם העליון והתחתון.
 • העלאת ציוד וחומרים תתבצע רק באמצעות חגורת כלים מיוחדת או באמצעות חבל ייעודי. יש להעלותם רק מרגע שהעובד סיים לטפס על הסולם.
 • אסור להעמיס על הסולם משקל רב מהמותר (יש להביא בחשבון את המשקל הכולל של העובד, הציוד והחומרים).

כללים למנהלים:

 • אדם שהוכשר לכך באופן מיוחד צריך לבדוק את כל הסולמות לפני השימוש בהם בכל יום.
 • יש לסמן סולמות פגומים ולהוציאם משימוש עד שיתוקנו כראוי.
 • יש לוודא כי כל העובדים עברו הכשרת בטיחות לעבודה נכונה על סולמות ויודעים כיצד יש לבחור את הסולם הנכון לכל סוג של משימה.