09.12.2018ראשון

  • המקור לתאונות עגורנים הוא בתחזוקה לקויה ולא בגיל המנופים (גלובס)
  • נכנס לתוקף: קנס של עד 2.5 מיליון ש"ח לקבלן בניין אשר יפר הוראות בטיחות (דה מרקר)
  • שכר מפקחי הבטיחות בענף הבנייה עולה בכ-3,500 שקל בחודש (דה מרקר)
  • קורס ראשון לתכנון והקמה בטיחותית של עגורנים (גלובס)
  • הממשלה: קנסות אישיים לקבלנים ומנכ"לים על עבירות בטיחות (Ynet)
  • המדינה לרשויות: פעלו לשיפור הבטיחות באתרי הבנייה (גלובס)
  • אבזור בטיחות מתקדם – חובה ברכב חדש משנת 2018 (אוטו)
  • 70% מכלי הרכב הכבדים בישראל הצטיידו כבר במערכות בטיחות (Ynet)
  • קורס בשפה הערבית לנאמני בטיחות (דה מרקר)
  • הכללים לשמירה על בנייה בטוחה בתמ"א 38 (Ynet)

חקיקה ותקינה

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

פורסם: 28.03.2017 , 15:03

מטרותיו העיקריות של מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית הן למנוע תאונות עבודה ולשמור על בריאותם של העובדים במדינת ישראל. המינהל אחראי על קביעת המדיניות בנושא בטיחות בעבודה, בריאות העובדים וגיהות תעסוקתית, ועל פיקוח ואכיפת הוראות החוקים והתקנות השונים בתחומים אלו במקומות העבודה.

תפקידי המינהל:

פיקוח ואכיפה – מפקחי הבטיחות/עבודה, מבצעים פיקוח בענפי המשק השונים (תעשייה, מלאכה, בנייה, חקלאות ושירותים), בודקים עמידה בדרישות החוקים והתקנות ואוכפים אותם. כמו כן, במינהל פועלת יחידת חקירות המבצעת חקירה של תאונות עבודה ומחלות מקצוע.

הסמכה ורישוי – המינהל קובע תנאים ודרישות להסמכה ורישוי של גורמים מקצועיים הפועלים בתחום הבטיחות והבריאות, ומבצע את ההסמכות ואת הרישוי.

היתרים ואישורים – המינהל נותן היתרים ואישורים לפעילויות שונות כגון: היתרים לשימוש בחומר נפץ ובזיקוקין די-נור, היתרים לאחסון דלק וגז, אישורים לצורך רישוי עסקים.

עידוד פעילויות לקידום הבטיחות בעבודה – עידוד ומימון מחקרים ופעילויות המבוצעים על-ידי גופים שונים במשק, שמטרתם קידום הבטיחות במקומות עבודה.

לאתר מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית לחצו כאן.