09.12.2018ראשון

  • המקור לתאונות עגורנים הוא בתחזוקה לקויה ולא בגיל המנופים (גלובס)
  • נכנס לתוקף: קנס של עד 2.5 מיליון ש"ח לקבלן בניין אשר יפר הוראות בטיחות (דה מרקר)
  • שכר מפקחי הבטיחות בענף הבנייה עולה בכ-3,500 שקל בחודש (דה מרקר)
  • קורס ראשון לתכנון והקמה בטיחותית של עגורנים (גלובס)
  • הממשלה: קנסות אישיים לקבלנים ומנכ"לים על עבירות בטיחות (Ynet)
  • המדינה לרשויות: פעלו לשיפור הבטיחות באתרי הבנייה (גלובס)
  • אבזור בטיחות מתקדם – חובה ברכב חדש משנת 2018 (אוטו)
  • 70% מכלי הרכב הכבדים בישראל הצטיידו כבר במערכות בטיחות (Ynet)
  • קורס בשפה הערבית לנאמני בטיחות (דה מרקר)
  • הכללים לשמירה על בנייה בטוחה בתמ"א 38 (Ynet)

חקיקה ותקינה

תקנות הבטיחות בעבודות בנייה

הוראות כלליות, מנהל עבודה, משטחי עבודה ומדרכות מעבר, פיגומים, סולמות, פתחים, טפסות, בניה טרומית, הקמת מבני מתכת, חפירות ועבודת עפר, הריסות, ביטומן חם, עבודות גג, מכונות, מגדל הרמה, חשמל, גיהות – תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), תשמ"ח-1988

לתקנות המלאות לחצו כאן.

פורסם: 29.03.2017 , 10:03