09.12.2018ראשון

  • המקור לתאונות עגורנים הוא בתחזוקה לקויה ולא בגיל המנופים (גלובס)
  • נכנס לתוקף: קנס של עד 2.5 מיליון ש"ח לקבלן בניין אשר יפר הוראות בטיחות (דה מרקר)
  • שכר מפקחי הבטיחות בענף הבנייה עולה בכ-3,500 שקל בחודש (דה מרקר)
  • קורס ראשון לתכנון והקמה בטיחותית של עגורנים (גלובס)
  • הממשלה: קנסות אישיים לקבלנים ומנכ"לים על עבירות בטיחות (Ynet)
  • המדינה לרשויות: פעלו לשיפור הבטיחות באתרי הבנייה (גלובס)
  • אבזור בטיחות מתקדם – חובה ברכב חדש משנת 2018 (אוטו)
  • 70% מכלי הרכב הכבדים בישראל הצטיידו כבר במערכות בטיחות (Ynet)
  • קורס בשפה הערבית לנאמני בטיחות (דה מרקר)
  • הכללים לשמירה על בנייה בטוחה בתמ"א 38 (Ynet)

כללי בטיחות

לעבוד בטוח בהרמה

פורסם: 28.03.2017 , 00:03

מכונות הרמה מהוות כלי חשוב ועיקרי לביצוע משימות רבות ומגוונות כמו: באתרי בנייה משמשים עגורני הצריח להנפת חומרים ואלמנטים טרומיים; מלגזות משמשות לשינוע מטענים ומשטחים; משאיות עם מנוף מוגדרות כעגורן להעמסה עצמית ומשמשות לטעינה ופריקה של ציוד וחומרים מהמשאית; במפעלים משמשים עגורני הגשר ועגורני השער להנפת ציוד וחומרים והם מקלים על תהליכי הייצור; במוסך מרים המגבה את הרכב לביצוע טיפולים ותיקונים ועוד.

מהי מכונת הרמה?
התקן הרמה, לרבות עגורן, התקן משיכה, מחפר עגורן, מחדיר כלונסאות, כננת, מלגזה, גלגלת, גלגלת שרשרת, גלגלת כבלים, גלגילון, מסוע עילי, מסילת כבל, חבל עילי וכל מכונה אחרת היכולה באמצעות אבזר הרמה להרים עומס, להורידו או להחזיקו תלוי.
החלק המשלים לצורך ביצוע פעולות הרמה, המחבר בין מכונת ההרמה למיטען המיועד להרמה, הם "אביזרי הרמה".

בדיקת מכונת הרמה:
כדי להבטיח את בטיחותם של העובדים, נדרש על פי החוק כחלק מהתחזוקה השוטפת של מכונות ההרמה, לבצע בהן בדיקות באופן תדיר ולתעד אותן בתסקיר בדיקה. העתק של התסקיר יישלח ע"י הבודק המוסמך למשרד העבודה.
מכונת הרמה לא תוכנס לשימוש במפעל אלא אם נוסתה וכל חלקיה עברו תחזוקה, ביקורת ובדיקות יסודיות ע"י בודק מוסמך ונתקבל תסקיר המפרש את עומסי העבודה הבטוחים של מכונת ההרמה וחתום ע"י הבודק המוסמך שביצע את הבדיקה.
מכונת הרמה על כל חלקיה תיבדק ביסודיות, לפחות אחת לארבעה עשר חודשים, על ידי בודק מוסמך.
במקרים מיוחדים פיגומים ממוכנים כגון במות הרמה ממוכנות, פיגומים תלויים ופיגומי תורן באתרי בנייה, ייבדקו בתדירות של עד 6 חודשים וכמפורט בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח 1988.
עגורני צריח באתרי בנייה ייבדקו בבדיקה תקופתית של עד 6 חודשים, וכמפורט בתקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), התשכ"ז 1966. הניסיון והידע של העובדים במקום יכולים בהחלט לעזור לבודק המוסמך, ולכן יש תועלת באיש מקצוע מקומי שילווה את הבודק ביום הבדיקה.

מי מוסמך לבצע תיקונים למכונות הרמה?
בדומה לבלמי רכב המוחלפים במוסך המורשה לכך, ע"י מכונאי המוסמך לכך, מכונת הרמה תטופל ותתוקן רק ע"י איש מקצוע מתאים בעל הסמכות, הידע והניסיון. החלופה הטובה ביותר לתיקון תקלות במכונות הרמה הוא היצרן. כאשר היצרן הוא מחו"ל מומלץ לפנות לנציגו בארץ, שמכיר את המכונה ונמצא בקשר עם היצרן. כך גם ניתן יהיה להשתמש בחלקי חילוף מתאימים.
כאשר איש המקצוע איננו נציגו הישיר של היצרן כדאי לוודא כי הוא בעל הידע והניסיון הדרושים לביצוע התיקונים.
לאחר שמכונת הרמה עברה תיקון מהותי, אשר עלול להשפיע על בטיחותה, יש לבצע בדיקה על-ידי בודק מוסמך בתום התיקון ולפני השימוש.