09.12.2018ראשון

  • המקור לתאונות עגורנים הוא בתחזוקה לקויה ולא בגיל המנופים (גלובס)
  • נכנס לתוקף: קנס של עד 2.5 מיליון ש"ח לקבלן בניין אשר יפר הוראות בטיחות (דה מרקר)
  • שכר מפקחי הבטיחות בענף הבנייה עולה בכ-3,500 שקל בחודש (דה מרקר)
  • קורס ראשון לתכנון והקמה בטיחותית של עגורנים (גלובס)
  • הממשלה: קנסות אישיים לקבלנים ומנכ"לים על עבירות בטיחות (Ynet)
  • המדינה לרשויות: פעלו לשיפור הבטיחות באתרי הבנייה (גלובס)
  • אבזור בטיחות מתקדם – חובה ברכב חדש משנת 2018 (אוטו)
  • 70% מכלי הרכב הכבדים בישראל הצטיידו כבר במערכות בטיחות (Ynet)
  • קורס בשפה הערבית לנאמני בטיחות (דה מרקר)
  • הכללים לשמירה על בנייה בטוחה בתמ"א 38 (Ynet)

חקיקה ותקינה

המכון הלאומי לחקר הבנייה בטכניון

הגוף המופקד על הבדיקה והאישור של שיטות בנייה חדשות בישראל

פורסם: 27.03.2017 , 19:03

המכון הלאומי לחקר הבנייה בטכניון הוא המסגרת המחקרית של חברי סגל בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון שעיסוקם הוא מחקר בתחומי הבנייה. כמרכז לאומי למחקר ופיתוח בבנייה, המכון תורם להעשרה ולקידום הידע המקצועי בתחומי הבנייה, לגיבוש מדיניות הבנייה של מדינת ישראל, לקידום ולמימוש טכנולוגיות חדישות, לגיבוש פתרונות לבעיות הנדסיות מורכבות של משק הבנייה ולהפצת הידע המקצועי המפותח במכון בקרב הציבור המקצועי בישראל ובחו"ל.
המכון נוסד, על פי הסכם משנת 1988, בין משרד הבינוי והשיכון לבין הטכניון. בשנת 2001 החליטה הממשלה למנות את המכון לשמש כגוף המופקד על הבדיקה והאישור של שיטות בנייה חדשות בישראל ולהסדיר את רציפות עבודתו ואת מעמדו כמכון לאומי המקדם את עבודת המחקר ההנדסי בענף הבנייה. במכון מתבצעים מחקרים עיוניים וניסויים במכלול התחומים ההנדסיים של חקר הבנייה, במסגרת של ארבע מחלקות ראשיות: הנדסת מבנים, הנדסה גיאוטכנית, חומרים, תפקוד וטכנולוגיה של הבנייה, וניהול הבנייה.
לאתר של המכון הלאומי לחקר הבנייה בטכניון לחצו כאן.