09.12.2018ראשון

  • המקור לתאונות עגורנים הוא בתחזוקה לקויה ולא בגיל המנופים (גלובס)
  • נכנס לתוקף: קנס של עד 2.5 מיליון ש"ח לקבלן בניין אשר יפר הוראות בטיחות (דה מרקר)
  • שכר מפקחי הבטיחות בענף הבנייה עולה בכ-3,500 שקל בחודש (דה מרקר)
  • קורס ראשון לתכנון והקמה בטיחותית של עגורנים (גלובס)
  • הממשלה: קנסות אישיים לקבלנים ומנכ"לים על עבירות בטיחות (Ynet)
  • המדינה לרשויות: פעלו לשיפור הבטיחות באתרי הבנייה (גלובס)
  • אבזור בטיחות מתקדם – חובה ברכב חדש משנת 2018 (אוטו)
  • 70% מכלי הרכב הכבדים בישראל הצטיידו כבר במערכות בטיחות (Ynet)
  • קורס בשפה הערבית לנאמני בטיחות (דה מרקר)
  • הכללים לשמירה על בנייה בטוחה בתמ"א 38 (Ynet)

כללי בטיחות

כללים בסיסיים להקמת גדר מסביב לאתרי בנייה

גידור אתרי בנייה איננו רק עניין של חזות נאה אלא נושא בטיחותי ממדרגה ראשונה. הנה ריכוז של דגשים עיקריים למתכנן, לקבלן, למנהל העבודה ולממונה הבטיחות

פורסם: 23.11.2017 , 15:11

אתרי בנייה רבים נמצאים בסמוך לשטחים ציבוריים המשמשים למעבר בני אדם וכלי רכב ולעיתים גם למבני ציבור ומוסדות חינוך. העבודות עצמן, כלים הנדסיים, עגורנים ואפילו ציוד וחומרים הנמצאים באתר, עלולים לסכן את שלום הציבור ולכן נדרש גידור היקפי אפקטיבי בכל אתר בנייה. מתכננים, קבלנים, מנהלי עבודה וממוני בטיחות מחוייבים להידרש לנושא גידור בטיחות במסגרת עבודתם.

דרישות לגידור אתרי בנייה מופיעות בתקנות התכנון והבניה, גידור בתוך אתר הבנייה בתקנות הבטיחות בעבודה, בעבודות בנייה כאשר מטרת הגידור היא להגן על  העובדים והציבור בעת ביצוע העבודות. פקודת הבטיחות בעבודה קובעת את סוגי עבודות הבנייה והתשתית שסביבן יש להקים גדר בטיחות, תקנות הבטיחות בעבודה קובעת את סוגי הגידור הנדרשים לכל סוג של עבודה, חוק התכנון והבנייה מתיר לוועדה מקומית להתנות מתן היתר בנייה בהקמת גידור ובנקיטת אמצעי בטיחות שיגנו על העובדים והציבור ופקודת העיריות מחייבת את הרשות המקומית לקבוע אמצעי זהירות שיש לנקוט נגד תאונות בשעת הקמת בניינים, הריסתם, שינויים ותיקונם.

לפני הכל יש לזכור כי מטרות גידור האתר הן הגנה על הציבור ועל העובדים, הגנה על סביבת האתר וכן אבטחת האתר מפני גניבות והשחתה.

הגידור אמנם זמני אך יש לקחת בחשבון שימוש בחומרים שישמרו על שלמות הגדר לאורך כל משך העבודות ושיעמדו בכל פגעי מזג האוויר וכן בתזוזות קרקע כתוצאה מביצוע העבודות.

על מנת לשמור על שלום הציבור, יש להתחשב בעת תכנון תוואי הגידור בין היתר בהיבטים כמו חפירות פתוחות, תנועת כלי רכב וכלים הנדסיים בתחומי האתר, מניעת נפילת חפצים ומטענים מגובה אל מחוץ לגבולות האתר, מניעת גישה לחומרים מסוכנים, מניעת גישה לציוד מכאני מסוכן ומניעת סיכונים כתוצאה מערימות עפר וחומרי בנייה. יש להציב שילוט אזהרה סביב האתר וכן שלט עם פרטי מנהל העבודה ודרכי התקשרות במקרה חירום.

בסמוך לאזורים ציבוריים יש לתכנן גידור תוך התחשבות בציבור בעל המודעות הנמוכה ביותר לסיכונים כגון ילדים במוסדות חינוך ומבני מגורים סמוכים לאתר העבודה.  מסיבה זו יש להקים גדר גבוהה ויציבה מספיק על מנת למנוע אפשרות של כניסה מקרית לתחומי האתר וכן לתכנן היטב מרחב מוגן לעוברי האורח בהתאם לרמת הסיכונים הספציפית לכל סוג ובכל איזור באתר. יש לשים דגש על כניסות הולכי רגל וכלי רכב לאתר ולאמצעים למניעת סיכונים למשתמשי הדרך באותם אזורים. כמו כן, יש להקפיד על שילוט ברור באזורי סיכון.

על מנת לצמצם את הסיכון לציבור יש להשאיר מרווח של לפחות 1.5 מטר בין הגדר לבין כבישים באופן שיאפשר מעבר חופשי להולכי רגל ללא סיכון או הפרעה. במקרים בהם אין הדבר מתאפשר יש להקפיד על שילוט הכוונה ברור המכווין את הולכי הרגל לנתיב בטוח. שילוט זה צריך להיות מואר בשעות החשיכה.

יש להקפיד שהגידור לא יחסום את שדה הראייה של משתמשי הדרך בעיקר באזורים של מעברי חצייה, צמתים והכניסות לאתר.

גם הסביבה חשובה לא פחות מהבטיחות – הגידור צריך להתחשב ולהגן על הצמחיה שבסמוך לאתר העבודה וכך גם לגבי כל היבט נופי נוסף.

על הגדר לעמוד בכל הדרישות הספציפיות של הרשות המקומית בתחומיה מבוצעות עבודות הבנייה.

לא פחות חשוב – יש לתחזק את הגידור ההיקפי ולבדוק בתחילת ובסוף כל יום עבודה את שלמות הגידור ושילוט האזהרה.

גדר זמנית מסוג זה בנויה מלוחות/פנלים קשיחים המחוברים ביניהם ליצירת רצף סביב אתר הבנייה.

הגדר יכולה להיות נתמכת עצמאית, או רתומה ליסודות מתאימים המסוגלים לעמוד בעומסים הנדרשים.

 

אנו שמחים להביא בעמוד זה מידע לתועלת הציבור. יחד עם זאת התכנים אינם מהווים עצה, המלצה או עמדת החברה, ועל כל משתמש לבחון את המידע ולשקול איזה שימוש ראוי לעשות בו, רשימה זו אינה ממצה ואינה תחליף לייעוץ משפטי. אין באמור לגרוע מהאמור בתקנון האתר, לרבות בנוגע להגבלת אחריות.