09.12.2018ראשון

 • המקור לתאונות עגורנים הוא בתחזוקה לקויה ולא בגיל המנופים (גלובס)
 • נכנס לתוקף: קנס של עד 2.5 מיליון ש"ח לקבלן בניין אשר יפר הוראות בטיחות (דה מרקר)
 • שכר מפקחי הבטיחות בענף הבנייה עולה בכ-3,500 שקל בחודש (דה מרקר)
 • קורס ראשון לתכנון והקמה בטיחותית של עגורנים (גלובס)
 • הממשלה: קנסות אישיים לקבלנים ומנכ"לים על עבירות בטיחות (Ynet)
 • המדינה לרשויות: פעלו לשיפור הבטיחות באתרי הבנייה (גלובס)
 • אבזור בטיחות מתקדם – חובה ברכב חדש משנת 2018 (אוטו)
 • 70% מכלי הרכב הכבדים בישראל הצטיידו כבר במערכות בטיחות (Ynet)
 • קורס בשפה הערבית לנאמני בטיחות (דה מרקר)
 • הכללים לשמירה על בנייה בטוחה בתמ"א 38 (Ynet)

חקיקה ותקינה

עגורנים מעל לראש

כיצד נדע אם עגורן הפועל בסביבת מגורים ומוסדות חינוך אינו מסכן את העוברים והשבים? כללי הבטיחות שמחייבים את מפעילי העגורנים באתרי בנייה נועדו לשמור על העובדים באתר וגם על העוברים בסביבתו

פורסם: 23.11.2017 , 16:11

שימוש בעגורן (מנוף) לצורך הוצאת מטען אל מחוץ לשטח אתר הבנייה או הכנסת מטען הנמצא מחוץ לאתר אל תוך האתר, היא פעולה שעלולה לסכן את שלומם של העוברים והשבים שנמצאים על הקרקע גם מחוץ לאתר הבנייה. המחוקק קבע מספר כללי זהירות שיש לקיימם בכדי למנוע תאונות. בפעם הבאה שתיתקלו בעגורן הפועל בקרבת ביתכם, גן הילדים, בית הספר או כל מרחב ציבורי אחר, דעו כי על מפעילי אותו עגורן חלים כללי הבטיחות הבאים:

 • עבודת העגורן תתאפשר רק לאחר שהעגורן ניבדק ואושר ע"י מהנדס בודק מוסמך ולאחר שמנהל העבודה בדק ואישר כי אכן לא ניתן לבצע את פעולות השינוע בדרך אחרת.
 • בכל עגורן חייב להיות מותקן גובל צידוד או גובל צידוד משולב אשר חוסם ומגביל מעבר מטענים מעל לשטח ציבורי. מפסיקים באופן מודע את הגובל בכל פעם שישנה אפשרות של יציאת מטען מונף אל מחוץ לגבולות אתר הבנייה.
 • בעת שנדרש שינוע המטען מחוץ לאתר הבנייה, קיימת חובה לסגור את איזור הסכנה בפני עוברים ושבים לרבות עצירת תנועתם של כלי רכב חולפים.
 • אסור להפעיל את העגורן בטרם יימצא אתת מוסמך (אדם מיומן ובעל רישיון מיוחד להנחות מהקרקע את מפעיל העגורן שבשחקים) מחוץ לתחום אתר הבנייה. אותו אתת יעמוד בקשר עין רציף עם המטען המונף ותפקידו יהיה לפקח על תנועת המטען ועבודת העגורן באיזור הציבורי שמעליו מונף המטען.
 • על עגורנאי המפעיל עגורן מחוץ לתחום אתר הבנייה, וכן על כל האתתים שמחוץ ובתוך אתר הבנייה, להיות מצויידים במכשירי קשר, אשר יעבדו על אותו תדר ויהיו תקינים ושמישים בכל עת, כך שכל העגורנאים והאתתים ישמעו ויקבלו את כל מידע על כל פעולה של כל אחד מהעגורנאים בכל רגע נתון.
 • רק לאחר קבלת כל האישורים מהקרקע יוכל מפעיל העגורן לנטרל את הגובלים ולהניף את המטען גם מעל לשטח הציבורי שמחוץ לאתר הבנייה.
 • העבודה עצמה חייבת להתבצע במהירות נמוכה ותוך זהירות מירבית.
 • לאחר סיום התהליך חייב העגורנאי להחזיר את גובלי הצידוד לפעולתם הרגילה כך שלא יוכלו עוד לפעול מחוץ לשטח האתר.

האחריות על הבטיחות ושלום הציבור חלה על הרשות המקומית אשר בשטחה נמצא אתר הבנייה, ולכן במקרה של חשש מסכנה ניתן להיעזר גם בפיקוח הבנייה העירוני אם אתם סבורים שכללי הבטיחות הללו אינם מיושמים כולם בשטח.

 

 

 

אנו שמחים להביא בעמוד זה מידע לתועלת הציבור. יחד עם זאת התכנים אינם מהווים עצה, המלצה או עמדת החברה, ועל כל משתמש לבחון את המידע ולשקול איזה שימוש ראוי לעשות בו, רשימה זו אינה ממצה ואינה תחליף לייעוץ משפטי. אין באמור לגרוע מהאמור בתקנון האתר, לרבות בנוגע להגבלת אחריות.